Over het Kraggehuis

Het Kraggehuis is eigendom van de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn. Namens de Doopsgezinde Gemeente is het Fonds voor Jeugdwerk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Kraggehuis. 

Het Kraggehuis biedt plaats aan 56 personen. Het heeft aanlegsteigers voor 7 zeilpunters. 

Bij de huur van de groepsaccommodatie zijn inbegrepen:

  • vervoer van en naar het Kraggehuis volgens afspraak met de beheerder
  • het gebruik van 5-7 zeilpunters
  • een boot met buitenboordmotor 
  • internet via wifi
  • gas
  • water
  • elektriciteit
  • servies
  • bestek  

Giften aan het Kraggehuis aftrekbaar voor de belasting

Het Kraggehuis valt onder de Vereniging Fonds voor Jeugdwerk van de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn. Deze is door de belastingdienst erkend als een ANBI-instelling. ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat uw gift voor het Kraggehuis fiscaal aftrekbaar is.

Bij overmaking van (een deel van) de nalatenschap aan het Kraggehuis is deze vrijgesteld van erfbelasting. Overmakingen graag op bankrekening t.n.v. Fonds voor Jeugdwerk Giethoorn 3220.51.959 / IBAN NL50RABO0322051959 onder vermelding: gift Kraggehuis. 

Bijdragen die via een notariële akte zijn vastgelegd, voor minimaal vijf jaar, zijn volledig aftrekbaar, ongeacht de hoogte van het bedrag. 

Wilt u hier meer informatie over? Bel of mail naar de penningmeester van het Kraggehuis, de heer H.P. Gorte. Tel 0521-361334 of mail Kraggehuisfinanciën@gmail.com

vir tour.fw


Verhuur/reserveringen

Nicole Schreur
06 206 11 294
WhatsApp
e-mail


Beheer

Jan Schreur
06 20 61 12 60
e-mail


Laatste nieuws op facebook